Historické ohlédnutí: Sokolka v proměnách času

Historické ohlédnutí: Sokolka v proměnách času

Milí házenkáři, milé házenkářky,

vážení sportovní přátelé!

Protože amatérský sport má ze známých důvodů stále stopku, opět je čas na malý výlet do historie horecké házené. Tentokrát zmapujeme naše kultovní domácí sídlo – hřiště na Sokolce. Od chvíle, kdy se v roce 1957 sešla na ploše bývalého sokolského cvičiště parta házenkářských nadšenců, prošel areál několika zásadními proměnami.

KDYŽ SE HRÁLO NA ŠKVÁŘE…

V polovině 60. let minulého století zahájili horečtí házenkáři na škvárovém hřišti novou etapu – z české házené přešli na handball. Snímek z roku 1967 je z utkání Horky s Droždínem. Kdo hrál někdy na škváře, ví své… Hrací plocha se před zápasem musela nalajnovat vápnem. Jenže vyznačení brankoviště a devítky se v zápalu boje po pár minutách hry rozmázla do šířky a bylo jen na rozhodčím, jak dotek s neostrou čárou brankoviště posoudí. Během zápasu se muselo vymezení brankoviště několikrát přejet „lajnovačkou“, plechovým trychtýřem na kolečkách, z kterého se na hřiště sypalo vápno. Pokud rozhodčí nařídil sedmičku, zamáznutou značku exekučního hodu nahradil jednoduše. Špičkou boty udělal na prašné ploše čáru a mohlo se házet.

Dodejme, že černý škvárový prach, který se během hry v prostoru před brankovišti vířil, náležitě ulpíval na hráčích, kteří po skončení zápasu často připomínali horníky po šichtě v dolech. Když bylo po dešti nebo pršelo, hřiště nabralo podobu oraniště a hráči byli pokryti černým blátem. A protože dnešní šatny se sprchami tehdy ještě nestály (hráči se převlékali v budově staré, později zbourané sokolovny), ke slovu přišlo mytí pod pumpou, která byla za brankou, blízko dnešnímu hřišti na malou kopanou. Odcházející diváci tak byli svědky netradiční podívané, kdy svlečení borci na sebe pumpovali studenou vodu. Šlo tak zřejmě o první reality show 🙂

BUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ S PEVNÝM POVRCHEM

Začátkem 70. let se začalo uvažovat o zbudování nového hřiště. Původně padla volba na antukovou plochu, ale později bylo rozhodnuto o hřišti s pevným, asfaltovým povrchem, což byl tehdejší trend. Na tomto snímku z roku 1973 je již místo škvárového hřiště rozsáhlé staveniště, na němž spoustu brigádnických hodin odpracovali členové oddílu házené ve svém volném čase. Aby bylo kde trénovat a hrát zápasy, během jediného měsíce bylo vybudováno provizorní škvárové hřiště na ploše, kde je dnes hřiště na malou kopanou. Zahájení stavby nové pevné hrací plochy předcházelo vystavění nových šaten s potřebným vybavením, které slouží dodnes, byť v upravené podobě. Vzadu za budovaným hřištěm je na fotografii vidět původní, později zbouranou zástavbu v Nádražní ulici.

Na tomto snímku z doby výstavby v letech 1973 – 1974 je již hřiště pokryto štěrkem a připraveno k položení asfaltového koberce. Současně byly vztyčeny zábrany v prostoru za brankami, které do té doby chyběly. Povšimněte si objektu napravo vedle hřiště. Nejde o myslivecký posed ani domeček ježibaby, jedná se o budku, která během zápasů sloužila jako ukazatel skóre. Do okének byly vkládány tabulky s čísly. Tato konstrukce byla převezena z fotbalového hřiště, kde dříve sloužila ke stejnému účelu. Vyšplhat do budky po kovovém žebříku, který byl v konstrukci zabudován kolmo k zemi, vyžadovalo téměř akrobatické schopnosti. Ve srovnání s dnešní elektronickou tabulí, která kromě skóre ukazuje i odehraný čas, působí tehdejší kovové monstrum poněkud úsměvně.

ASFALT SLOUŽIL TŘICET LET

Nové asfaltové hřiště bylo uvedeno do provozu v létě 1974 a horeckým házenkářům sloužilo tři desetiletí. Odehrálo se na něm bezpočet utkání a turnajů všech věkových kategorií. Jeho součástí byly také kryté plechové střídačky – na snímku vpravo, kde bylo dostatek místa rovněž pro stolek zapisovatele a hlasatele. Na tomto asfaltovém hřišti vyrůstala celá plejáda výborných hráčů – odchovanců našeho klubu. Spolu s hráči, kteří v 80. a 90. letech přišli do Horky ze dvou olomouckých klubů (Pozemních staveb a Lokomotivy), vytvořili skvělé mužstvo. Jeho vrchol přišel v roce 1995, kdy muži Horky vybojovali účast ve 3. lize, což byl největší úspěch v historii házenkářského oddílu.

Po roce 2000 pozvolna začalo nadšení pro házenou v Horce ubývat, jak mezi mládeží, tak v případě družstva mužů. V červnu 2005 odehráli muži na Sokolce své poslední mistrovské utkání a na řadu dlouhých let hřiště osiřelo…

SOKOLKA POVSTÁVÁ Z POPELA

S obnovením házené v Horce, které je datováno rokem 2010, vyvstala potřeba kvalitního hřiště. Vždyť venkovní hrací plocha v areálu základní školy byla použitelná jen pro nejmenší adepty házenkářské abecedy. V roce 2014 proto začala rozsáhlá rekonstrukce areálu na Sokolce a slovo dostala těžká stavební technika…

… aby za krátký čas už celý prostor opět připomínal hřiště, byť ještě bez finální úpravy.

SLÁVA, SOKOLKA OPĚT ŽIJE!

Současná podoba obnoveného hřiště na Sokolce snese přímá měřítka pro sportoviště 21. století a pro dnešní mladou generaci je již samozřejmostí. Slavnostní otevření nového hřiště se konalo na podzim 2014, plný provoz se na něm rozběhl na jaře příštího roku. V současnosti se na této hrací ploše tvoří další kapitoly horecké házené. Nezbývá než si přát, aby tento krásný areál všem jeho uživatelům i návštěvníkům přinášel jen samou radost.