Ročník 2011-2012

Před zahájením soutěží stálo před organizačními pracovníky a trenéry rozhodnutí, jaká družstva do soutěže Středomoravského svazu přihlásit a jakým směrem se bude ubírat budoucnost horecké házené.

Na první otázku nebylo lehké jednoznačně odpovědět. Musel být zvážen počet dětí v návaznosti na přihlášení adekvátního počtu družstev. Po nelehkém rozhodování byly nakonec do soutěží přihlášeny tři družstva (mladší žactvo, mini žactvo starší a mini žactvo mladší). U každého družstva se stalo, že hráč nižší věkové kategorie alternoval v kategorii starší. Dvojnásob to platilo u kategorie nejmladší, kdy všichni členové hráli utkání i za kategorii starších mini žáků.

Na druhou otázku byla snadná odpověď – klást permanentní důraz na práci s mládeží ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Horce nad Moravou.

Po sportovní stránce všechna družstva předváděla vyrovnané výsledky a byl znatelný herní vzestup ve všech kategoriích. Podzimní část odehrála družstva bez sebemenších problémů. Domácí utkání jsme pořádali v areálu ZŠ v Horce nad Moravou, na kterých s organizací vypomáhali rodiče hráčů a příznivci házené z řad bývalých a současných členů.

Zázemí pro potřebný trénink a mistrovská utkání nám poskytl venkovní areál při ZŠ v Horce nad Moravou, v zimním období tělocvična ZŠ. V letních měsících naše družstva trénovala 3 x týdně, v zimních jsme se museli uskromnit z kapacitních důvodů tělocvičny na nedostačující 2 tréninkové jednotky za týden.

Za zmínku stojí i organizace zájezdu do Karviné na utkání Poháru vítězů pohárů mezi týmem HCB OKD Karviná a SG Flensburg Handewitt, v sobotu 26.11.2011. Zájezd pořádal náš oddíl házené, kterého se zúčastnili především naši hráči, ale zájem projevil i tým mini žáků z TJ STM Olomouc. S olomouckým týmem měla horecká házená vždy úzké vazby a proto jsme rádi přivítali na palubě autobusu hráče Olomouce.

V únoru proběhla konference Středomoravského svazu házené, na kterém se vzhledem ke krajskému uspořádání republiku, řešil zánik této a vznik Olomouckého krajského svazu házené, který měl zahájit svoji činnost k 1. 7. 2012. Konference proběhla dle očekávání, kdy potvrzen vznik Olomouckého krajského svazu házené. Tímto rozhodnutí skončila 22. letá éra Středomoravského svazu házené, ve kterém působila družstva jak olomouckého tak i zlínského kraje.

V sobotu 2. 6. 2012 oslavil oddíl házené TJ Sokola Horky nad Moravou svých 55 let od založení a zároveň uzavřel probíhající soutěžní ročník. Na programu dne byly celkem tři turnaje a to: mladších a starších mini žáků a turnaj Staré gardy za účasti týmů Uničova, Brna, Droždína, Vsetína a slovenského týmu HK Holíč. Celý kulturně-sportovní den završilo naše družstvo mladšího žactva mistrovským utkání proti týmu z Litovle. Během dne bylo možno shlédnout výstavu o historii horecké házené, pro děti byly připraveny dovednostní soutěže. Všichni hosté a účastníci turnaje mohli také využít bohatého občerstvení.  Družstvo staré gardy se umístilo v turnaji na posledním 6. místě, ale ostudu určitě neudělalo. Svedlo vyrovnané utkání se všemi soupeři a co je důležitější, všichni přítomní si tak mohli připomenout dobu, kdy seniorská házená v Horce slavila úspěchy.

Jedna z neméně významných událostí stojící za zmínku je i první rok provozu internetových, resp. webových stránek našeho klubu, které k 15. 6. 2012 oslavily svoje první narozeniny s celkovou roční bilancí něco málo přes 17.000 návštěv.

V pátek 8. 6. 2012 se uskutečnila Valná hromada oddílu házené, na které byly odsouhlaseny interní stanovy oddílu házené a taktéž Výkonný výbor, který byl zvolen ve složení: Libor Žůrek – předseda oddílu, Libor Vykydal – místopředseda, Petra Štanclová – tajemníce.

Namístě je poděkovat za sezónu 2011/2012 všem funkcionářům, trenérům, hráčům, rodičům a zejména sponzorům házenkářského oddílu naší TJ díky, kterým jsme mohli organizačně ekonomicky zabezpečit chod celého oddílu.

TJ Sokol Horka nad Moravou – oddíl házené měl k 30. 6. 2012 133 členů, z toho 28 registrovaných u ČSH a 35 ve věku do 18 let.