Ročník 1970-1971

Toto období se vyznačuje neustále se měnícím kádrem družstva mužů a hlavně snižujícím se počtem hráčů. Družstvo hraje v soutěži s 8-9 hráči. Znovu se tvoří družstvo mladých – ti z předchozí sezóny a dále Halouzka Jiří, Hrabčík Milan, Tománek Alois a Pileček Josef. Hrálo se při nedostatku vedoucích, v okresní přeboru, bez úspěchu. Předsedou oddílu se stal Neplech Ladislav, hráč družstva mužů, organizačním pracovníkem Ing. Halašta Josef, taktéž hráč družstva mužů. Družstvo hrálo část sezóny bez Neplecha, který byl zraněn. Družstvo v tabulce oblastního přeboru 1. třídy obsazuje 8. místo.