Školní miniházená 4+1

V roce 2011 vzniká projekt ČSH pro žáky základních škol „Házená pro všechny“ Během několika měsíců vzniklo ve spolupráci s krajskými svazy házené 44 školních lig po celé České republice. Celkový počet se tak vyšplhal během prvního roku na 77. Dále se podařilo podpořit vznik 70 kroužků miniházené jak finančně, tak i materiálně. Tento projekt se neustále daří rozvíjet.

Pro žáky škol, kteří se seznámili s miniházenou, je školní liga zajímavou soutěží, kde si mohou poměřit svoje házenkářské umění s jinými školními družstvy. Kluby sdružené v Českém svazu házené jim v tom rádi pomáhají, protože z těch nejšikovnějších se stávají jejich hráči. Učitelé, kteří se školní ligy se svými žáky účastní, jsou nejen vítáni, ale i finančně odměněni. Díky tomu vznikají těsné vazby klubů a škol v regionech.

Do projektu je zapojena i ZŠ v Horce nad Moravou, která se projektu účastní od jeho vzniku a nechyběla v žádném školním roce. Děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií (2. – 3. třída a 4. – 5. třída). Jak děti ZŠ Horka nad Moravou tuto reprezentují, se dočtete v odkazech obou kategorií.