Historie

Stručně z historie horecké házené

Vážení sportovní přátelé …

Na následujících řádcích se Vám budeme snažit přiblížit historii oddílu házené TJ Sokol Horky nad Moravou, tak jak o ní pojednávala publikace vydaná v roce 1997, tehdejšími činovníky.

Od roku 1997 do roku 2011 se bohužel moc informací nezachovalo, proto budou spíše kusé.

Oddíl házené TJ Sokol Horka nad Moravou navazuje svou sportovní činností na tradici tohoto sportu v Horce nad Moravou. První doklady o české házené, kterou hrály ženy, jsou v Horce nad Moravou z roku 1934.

Tradice organizované házené v Horce nad Moravou je sice starší 70 let, ale její trvalý rozvoj se datuje od roku 1957, přesněji 2. 5. 1957. Původně jako oddíl české házené a od roku 1966 pak již jako oddíl házené (handball). Protože na rok 1997 připadlo 40. výročí založení oddílu házené v Horce nad Moravou, rozhodl se výbor oddílu vydat publikaci, ze které mimo jiné čerpá tento almanach.

Jsou oddíly, které mají ve svých radách, na svých akcích stovky příznivců, fandů, diváků a členů, tím mají i příjmy ze své činnosti. Jsou však i takové, které tyto řady nemají tak početné, nemají takové návštěvy a patroni jejich činnosti se ještě pro ně nenašli. V místě však organizují nejen svou sportovní činnost, ale jejich hřiště, zařízení, jsou místy i života obce. Mezi takové jistě patří i oddíl házené v Horce nad Moravou. Je opravdu potěšující, když takový oddíl má sportovní úspěchy, sice skromnějšího charakteru, ale má dobré jméno nejen v regionu, ale i po celé republice. A právě proto je třeba zhodnotit uplynulá léta a poděkovat tak všem členům za jejich podíl na nynějším image a pozici oddílu házené.

TJ Sokol Horka nad Moravou, naše mateřská TJ, vznikla sloučením dobrovolných spolků v roce 1872. V roce 2012 tedy oslavila 140 let svého trvání. Je potěšující, že do tohoto výročí zapadá, i když podstatně skromněji, k roku 2012 se svými 56 lety výročí oddílu házené, 55 let organizované házené v Horce nad Moravou.

Pracovníkem, který se nezpochybnitelně zapsal do historie horecké házené byl pan Ing. Halašta Josef. Staral se dlouhá léta o chod a činnost oddílu házené, především jako organizátor veškeré sportovně-technické činnosti a tajemník oddílu. Svoji činnost v oddíle házené, tehdy ještě české házené, začal jako starší žák. Mužskou kategorií v tomto období házené neprošel, protože odešel studovat na vysokou školu. Po návratu ze studií byl při zrodu mužské složky oddílu házené, v roce 1966. Na dráhu funkcionáře, trenéra se vydal v období okolo roku 1972. Vše-trénování, funkcionaření i aktivní sportovní činnost stačil. Tehdy to bylo možné vzhledem k malé členské základně. Funkcionářský aktiv oddílu tehdy vykonávali i hráči, protože ze starší generace členské základny, až na výjimky, pomoc nepřišla.

Svůj podíl má na dvou podstatných úspěších z tohoto období. První bylo zahájení výstavby hřiště a sociálního zařízení oddílu. Stavba probíhala v duchu nadšení, kamarádství a při velmi malé členské základně to byl jistě obdivuhodný čin. Za druhé připomeňme éru, kdy za jeho působení oddíl dosáhl dobré úrovně mládežnické házené. V tomto období, zhruba desetiletém, se kromě trénování dospělých věnoval i úspěšné mládeži, od mini házenkářů až po dorostence. Nejlepších výsledků dosáhl s mladými házenkáři v letech 1975-78, kdy družstva mládeže úspěšně soupeřila i kvalitními týmy nejen regionu Olomouc. Přestože mnoho kvalitních hráčů později v oddíle nesetrvalo, patří toto období k nejúspěšnějším v jeho trenérské činnosti, i oddílu házené.

Totéž platí i o mužské složce oddílu, kterou trénoval společně s Ing. Štejgrem. Zánik mládežnických družstev předeslal i problémy se základnou mužů. S touto malou základnou jmenovaný držel nad vodou historii oddílu a organizované házené v Horce nad Moravou. Dlouhou dobu byl i jediným funkcionářem oddílu, který tvořilo družstvo mužů.

Nové éra v činnosti oddílu nastala v období první poloviny 80. let s příchodem nových hráčů, často přátel Ing. Halašty, z olomouckých oddílů. Ti pak začali pomáhat při znovuobnovování činnosti i slávy týmu i oddílu. Ne už tehdy odchovanci domácího oddílu, u nichž nebyl zájem, ale přátelé odjinud se začínali podílet na sportovní i funkcionářské činnosti. Plně se zapojil i do zachování v mysli jubilejních dat oddílu a pomáhal organizovat i další významná jubilea a akce v životě oddílu.

Koncem 80. let se podílel s manžely Klímovými i na prosazování dívčí házené, ale ta zde neměla tradici a proto se neuchytila. Kořeny nezapustila ani nově obnovená družstva žáků, která se snažil utvořit společně s hráči družstva mužů.

Ing. Halašta coby trenér a vedoucí družstva mužů udržoval neustále kontakt se špicí soutěže mužů v oblasti Olomouc. Prostě se o oddíle vědělo všude, nejen na Moravě. Zásluhu má na probojování se družstva mužů v roce 1995 do 3. ligy ČR, snad největší úspěch v celé historii organizované házené v Horce nad Moravou. Družstvo se pak jako nováček soutěže v soutěži udrželo.

Jeho práce, zaujetí pro házenou, chod oddílu bylo vidět všude, kdy mimo práci v oddíle byl členem STK VSH pro Moravu-střed, určitý čas působil i jako rozhodčí. Byl také členem nejvyššího orgánu Českého svazu házené v Praze, kde pracoval jako kontrolní a revizní komisi tohoto orgánu.

Vznik a počátky horecké házené

Házená, původně česká, se hrála v Horce nad Moravou již mezi oběma světovými válkami. Existují písemné doklady o tom, že již v roce 1934 hrály ženy SK Horka nad Moravou českou házenou. Bylo to jako předzápas při fotbalovém utkání, kdy ženy SK Horka nad Moravou prohrály s mistrem Moravy před návštěvou 2500 diváků. Ve fotbalovém utkání pak hrál SK Horka s SK Moravia Vídeň 3:3. Více se však z tohoto utkání a z tohoto období nezachovalo.

Založení oddílu české házené se datuje na květen 1957. Tomuto datu předcházelo léto 1956, kdy bylo za přispění obce srovnáno a upraveno letní cvičiště, zmizel rybník s bažinou, která nedělala dobrý dojem jak letnímu cvičišti, tak i obci. Tím se tedy vytvořily podmínky pro rozvoj sportu v této části obce.

Vznik oddílu se dává do souvislosti se zánikem oddílu české házené v sousední obci Křelov. Vzniká i z iniciativy mladých lidí, kteří zde byli v základní vojenské službě při výstavbě VOZ Horka nad Moravou a kteří se zde usadili. Vzniku prý také údajně napomohlo i prohlášení jednoho z nich, že by se mělo něco dělat pro „kostru“ a ne jen vysedávat u piva v hospodě, které byly v Horce nad Moravou celkem tehdy čtyři. Jako většina začínajících oddílů začínali z ničeho. Upravili si hřiště, zhotovili branky, koupili si míče a dresy. Vše samozřejmě za své.

Zakládající členové: Vysloužil Milan, Hubička Josef, Táborský Ladislav, Žouželka František, Sobotka Oldřich, Bartoněk František, Flodr Zdeněk, Bulava Leo, Bek Jaroslav, Lagron Stanislav, Psota Rostislav, Kovařík Stanislav, Otásek Otakar, předseda oddílu Lexa Miloslav, ved. Družstva Fabiánek Vladimír, jednatel Grulich Zdeněk.

V jednotlivých odkazech se dozvíte, jak šla léta ….