Školní soutěže

Od roku 2011 náš klub úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ v Horce nad Moravou, přičemž v rámci školní družiny je zřízen kroužek miniházené 4+1.

Děti od 2. do 5. třídy se pravidelně účastní školních soutěží v miniházené 4+1

Děti od 5. do 7. třídy se pravidelně účastní tradiční školní soutěže Novinářský kalamář

Děti od 8. do 9. třídy se mohou účastnit soutěže „O pohár ministra“, který je pořádán pod záštitou ministra školství.

Následující záložky jsou věnovány těmto soutěžím, jejich výsledkům, statistikám a hodnocením.