2018-2019

Soutěžní ročník 2018/2019 byl přelomový zejména z hlediska přihlášení seniorského družstva mužů do soutěží házené řízených Olomouckým a Moravskoslezským krajským svazem házené. Jádro družstva mužů tvořili naši odchovanci, kteří věkově přešli z kategorie starších dorostenců do kategorie mužů a hráčů přecházejících z mladšího dorostu do staršího, kteří neměli možnost hrát ve své kategorii za domácí tým. Dále družstvo mužů doplnili hráči, kteří v okolních klubech ukončili v minulosti svoji hráčskou kariéru a projevili zájem reprezentovat horeckou házenou. Po výsledkové stránce se družstvu jakožto nováčkovi nedařilo příliš dobře. Hlavním cílem byla aklimatizace v soutěži, sehrání hráčů a utužení kolektivu, což se do puntíku díky trenérskému tandemu Věry Krobothové a Libora Vykydala, podařilo. Starší a mladší žáci trénovali pospolu, zejména pod vedením trenéra Jiřího Šimka a Libora Žůrka, jejichž duo doplňovala Miloslava Jurečková, Libor Dvorský a Radek Frkal. Obě kategorie hrály svůj standard, i když měly kádr na dosažení lepších výsledků. Největší radost nám dělala družstva minižactva (mladší a starší) a pohybovek, která pod vedením Petra Němce, Andrey Hrachovinové a Jiří Kräutera rostla nejen co do počtu členů, ale také po herní stránce. V druhé polovině soutěžního ročníku se do kaučování utkání zapojili rodiče René Rusler a Aleš Niessner. Nesmíme opomenout i ostatní rodiče mládežnických kategorií, kteří se podíleli na chodu družstev zejména při pomoci s organizací domácích utkání a společenských akcí. Bez nich bychom nedokázali uspořádat naše akce na tak vysoké úrovni, kterou si pochvalovala v průběhu sezóny družstva hostí.

Významnou událostí bylo úspěšné absolvování rozhodcovské licence „C“ staršího žáka Jirky Lépa a mladšího dorostence Adama Smahela, kteří se tak připojili ke klubové skupince sudích Davida Holého (licence „C“), Jirky Kräutra (licence „A“), a Petra Ochmana (licence „A“), kteří nás reprezentují na nejen krajské, ale i republikové a mezinárodní scéně.  Zejména pak Jirka Kräuter byl zapojen do projektu Českého svazu házené na rozvoj mladých perspektivních rozhodčích, kdy v rámci tohoto projektu rozhodoval finále mezinárodního turnaje U18 v Lundu (SWE).

Naši zástupci, kteří působili i mimo klub byli Libor Žůrek, který v Exekutivě Olomouckého krajského svazu házené již 10. rokem působil na postu předsedy Komise mládeže a v tomto ročníku poprvé angažovaný nadějný mladý rozhodčí Jiří Kräuter, který se etabloval v Komisi rozhodčích Olomouckého krajského svazu házené, kde měl na starosti zejména obsazování rozhodčích do krajských soutěží.

Za zajímavé lze také zmínit přestup dvou odchovanců mládežnických družstev Sebastiána Jána a Tomáše Dvorského do regionálního klubu TJ Tatran Litovel, který v chlapcích viděl velký potenciál a chtěl takto podpořit svá nadějná mládežnická družstva zejména v Žákovské lize, reps. v 2. lize mladších dorostenců. Pro náš klub to sice byla citelná ztráta, ale chlapcům jsme přáli v jejich kariéře to nejlepší a doufali jsme, že to „dotáhnou“ v hráčské kariéře do cílů, které si vysnili.

Jako každý rok, tak i v tomto soutěžním roce jsme pořádali kulturní a společenské akce, kdy za zmínku stojí lednové posezení na Kovárně, při reprodukované hudbě, stezka odvahy pořádána pro nejmenší děti, Superfinále – superfinále miniházené, jehož pořádáním byl ze strany OLKSH pověřen náš klub v kategorii mini mladší, ale také letního příměstského tábora, či soustřední, které jsme pořádali ve všech věkových kategoriích pro naše hráče.

Na závěr sezóny byla uspořádána volební schůze, na které byl zvolen nový výkonný výbor ve složení Libor Žůrek, Andrea Hrachovinová, Petr Němec, Jiří Kräuter, Matěj Protivánek, čímž ve vedení klubu byla zastoupena každá kategorie oddílu házené. Na následné schůzi výkonného výboru byl zvolen Libor Žůrek do funkcí předsedy, pokladníka a tajemníka; Andrea Hrachovinová a Matěj Protivánek jako hospodáři a Petr Němec s Jirkou Kräuterem jako členové VV. Cílem výboru bylo udržet nastavený vysoký standard v organizaci chodu oddílu, a tento ještě posunout o další pomyslnou laťku výše.