Novinářský kalamář

Novinářský kalamář je dlouhodobá postupová soutěž v házené školních družstev ve dvou kategoriích – chlapci a dívky. Hráči těchto družstev musí být příslušníky téže školy, která družstvo do soutěže vysílá. Ustanovovat smíšená družstva není přípustné (vyjma regionálního kola).  Pozor, ale není podmínkou vyslat do soutěže obě dvě družstva. Novinářského kalamáře se mohou mimo jiné zúčastnit žáci nebo žákyně pátého, šestého nebo sedmého ročníků. Soutěž se hraje ve třech postupových kolech. Regionální, krajské a národní finále. Regionální a krajská kola organizuje Olomoucký krajský svaz házené, který stanoví termín pro podání přihlášek do této soutěže zpravidla do 15. 3. školního roku. Na základě došlých přihlášek jsou vytvořeny jednotlivé regionální kola, stanoveny jejich časy a místa uskutečnění. Nejlepší družstva regionálního kola postupují do krajského kola dle klíče stanoveného krajským svazem házené (postupový klíč je vygenerován v návaznosti na počtu přihlášených družstev a to před zahájením regionálního kola).