Síň slávy

Berka

BERKA František

Dlouholetý starosta – předseda TJ Sokol Horka nad Moravou, bezmála 50 let. V pozdějším období pracoval jako čestný předseda TJ Sokol. Patřil mezi zakládající členy oddílu házené, kdy v roce 1964 byl u počátků činnosti oddílu házené nejdříve mládež pod jeho vedením a ta byla také iniciátorkou obnovení činnosti oddílu házené v roce 1966. I potom se velkou měrou podílel na činnosti oddílu a pomohl všude tam, kde mu to stáří dovolilo. Byl obětavým člověkem s bohatými praktickými zkušenostmi z tělovýchovné praxe.

Lexa

LEXA Miloslav

Patřil mezi zakládající členy oddílu České házené v Horce nad Moravou. Jako předseda oddílu tuto funkci vykonával po celé období činnosti tohoto oddílu.

Byl Velmi obětavým funkcionářem a velkou měrou se podílel i na činnosti obnoveného oddílu házené v roce 1966. Velkým podíl měl na výstavbě zařízení areálu v první polovině 70. let. O činnosti oddílu se zajímal i později, během své těžké nemoci.

Stajgr

Ing. arch. ŠTAJGR Jan

Svou činnost v oddíle České házené začal jako dorostenec, kdy prošel částečně i mužskou kategorií. Po návratu ze studií pak byl i při obnovení činnosti oddílu házené a mužské složky oddílu. V 70. letech působil jako funkcionář, který se největší měrou podílel na výstavbě v házenkářském areálu. Pod jeho vedením oddíl s velmi malou členskou základnou, dosáhl obdivuhodného výsledku. Velmi dlouhou dobu působil také jako prvoligový rozhodčí házené. Ve svých volných chvílích se věnoval trénování, hlavně ke konci 70. let. Pod jeho vedením dosáhl oddíl největšího rozmachu a to, že jméno házenkářů z Horky nad Moravou bylo známo po celé Moravě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing. HALAŠTA Josef

Dlouholetý hráč, funkcionář a trenér. Svoji činnost v oddíle, tehdy ještě České házené, začal jako starší žák. Mužskou složkou neprošel. Po návratu ze studií byl u zrodu mužské složky oddílu házené, v roce 1966. Nemalou měrou se podílel na vybudování sportovního házenkářského areálu. Byl členem STK VSH pro Moravu-střed, určitý čas působil jako rozhodčí. Do roku 2014 byl také členem nejvyššího orgánu Českého svazu házené, kde zastával funkci v kontrolní a revizní komisi.