Klub

V roce 2011 se po dlouhých letech v Horce nad Moravou obnovila činnost oddílu házené a to pod hlavičkou TJ SOKOL Horka nad Moravou. Činnost byla obnovena zejména z důvodu velkého zájmu dětí, které hraly školní miniházenou 4+1.

Oddíl házené tvořilo od 1. 1. 2011 smíšené družstvo (chlapci, dívky) mladšího žactva. Od 1.9.2011 se vytvořilo další smíšené družstvo, tentokráte v kategorii nejmenších, tým mini žactva. V současné době klub utvořil ucelenou řadu žákovských družstev, tedy přípravky, mladšího a staršího minižactva, mladšího a staršího žactva. Od sezóny 2018/2019 se účastní soutěží družstvo mužů.

Preferujeme moderní, dynamický, styl házené, kdy se zejména neselektují děti dle somatických, výkonnostních, či jiných vlastností. V oddíle mají všichni stejnou „startovací čáru“ nikdo není upřednostňován, či naopak „odsouván“ stranou.