2010 – 2015

Na začátku školního roku 2010/2011 vznikl za podpory ředitelky, na Základní škole v Horce nad Moravou, ul. Lidická, kroužek miniházené 4+1, který zde vedl Libor Žůrek. Tento kroužek navštěvovali děti od 2. do 5. třídy, které se zúčastnily do konce roku 2010 jednoho mezi-školního turnaje, který se odehrál v házenkářské hale DHK Zora Olomouc. I přesto, že úspěchy družstev na tomto turnaji byly spíše ve znamení pozvolna se zlepšujících herních dovedností, nežli výsledků, projevily děti o házenou velký zájem. Vzhledem k značně omezeným časovým možnostem kroužku miniházené 4+1 a zájmu dětí hrát házenou i v mimoškolním čase, vznikla myšlenka obnovit činnost házenkářského oddílu při TJ Sokol Horka nad Moravou. Po schůzce rodičů a dětí se tato myšlenka zrealizovala. Veškerou záštitu (organizační, trenérskou, legislativní, atd.) vzal pod svá „křídla“ Libor Žůrek. V pátek, dne 7. 1. 2011, absolvovalo zatím jediné smíšené družstvo (chlapci a děvčata) mladšího žactva první trénink, v tělocvičně při ZŠ Horka nad Moravou, kde také oddíl házené nalezl potřebné tréninkové zázemí. Dnem 24. 1. 2011 byl oficiálně oddíl házené přijat za kolektivního člena ČSH.

Prvořadým cílem, bylo přirozenou, hravou formou vzbudit v dětech soutěživost a tím rozvoj všestranné pohybové aktivity, smysluplné vyplnění volného času a formování osobnosti jednotlivých hráčů a hráček. Nabídnout i jiné sportovní vyžití nežli komerčně preferovanou kopanou a lední hokej.

Vize pro následující léta byla jasná, vytvořit všechny složky mládežnické házené od mini žáctva (7-10 let), mladšího žactva (11-12) let), staršího žactva (13-14 let) až po dorostenecké kategorie (15-18 let).

Ročník 2010-2011 ZDE

Ročník 2011-2012 ZDE

Ročník 2012-2013 ZDE

Ročník 2013-2014 ZDE

Ročník 2014-2015 ZDE