Hodnocení 2022-2023

Jaro 2023 – hodnocení

Po vánoční přestávce jsme se v lednu opět sešli ke společnému sportování. I když děti oslabily virózy a další nemoci, nemohlo nás to odradit, a i v tomto pololetí jsme zachovali dva tréninky týdně. V tělocvičně si děti mohly vyzkoušet i některá, pro tuto kategorii neobvyklá, nářadí jako kruhy nebo švédskou bednu.

Před ukončením sezóny jsme ve spolupráci s trenérem miníků seznámili malé sportovce se základy házené, které se mohou věnovat v rámci našeho klubu v budoucnu.

Vytrvali jsme v trénování až do posledního týdne před prázdninami, kdy jsme se s našimi svěřenci rozloučili venkovními tréninky v areálu školy a na posledním tréninku také drobnými dárky.

Letos náš kroužek opouští větší počet budoucích školáků, kterým přejeme hodně úspěchů ve škole a také v jakémkoli dalším sportování. Všem přejeme krásné prázdniny se spoustou zážitků a těšíme se na novou sezónu.

fotogalerie:

https://hazena-horka.rajce.idnes.cz/Pohybove_hry_-_jaro_2023_leden_-_cerven/

Podzim 2022 – hodnocení

Tréninky pohybových her jsme zahájili už před koncem letních prázdnin, abychom se tak připravili na běžný „provoz“ v září. Po dvou „covidových“ podzimních sezónách se zdálo, že nás již nic nedokáže překvapit.

Letos nás nezaskočily žádné restrikce, ale naopak masivní zájem dětí o náš kroužek. To nás samozřejmě velmi potěšilo a na dlouho nevyvedlo z míry. Po mírné úpravě trenérské sestavy bylo tedy další, tentokrát velkou, novinkou zavedení dvou tréninků týdně.

Děti jsou rozděleny do dvou rovnocenných skupin, ve kterých se setkávají sportovci různého věku v rozmezí od tří do sedmi let. Seznamují se zde se sportem a aktivním pohybem, a to zábavnou formou rozličných her.

Přestože malé sportovce na konci roku postihla vlna viróz, zvládli jsme nejen sportování, ale také mikulášsko-vánoční nadílku, při které jsme děti potěšili drobnými dárky.

Na začátku nového roku hledíme vstříc dalším zážitkům a přejeme v něm všem hodně úspěchů.

fotogalerie:

https://hazena-horka.rajce.idnes.cz/Pohybove_hry_-_podzim_2022_zari_-_prosinec/