Házenkáři Horky přejí krásné svátky a šťastný nový rok!

Vážení sportovní přátelé,

závěr roku 2022 do našich životů přiletěl stejně rychle jako míč hozený do trháku. Třebaže jako házenkáři nehodnotíme jednotlivé kalendářní roky, ale mistrovské sezóny, sluší se u příležitosti vánočních a novoročních svátků poděkovat všem, kteří se na fungování házenkářského oddílu TJ Sokol Horka nad Moravou v roce 2022 podíleli.

Konkrétně partnerům a sponzorům, činovníkům, trenérům a vedoucím jednotlivých horeckých družstev. Dík spolu s přáním krásných svátků patří rovněž všem hráčům a hráčkám mládežnických týmů, jejich rodičům a rodinným příslušníkům, bez jejichž pomoci by nebylo možné pořádat sportovní i společenské akce. A že jich letos nebylo málo.

Vzpomeňme vydařené červnové oslavy 65. výročí založení organizované házené v Horce či velké srpnové turnaje mladších i starších miniházenkářů a mladšího žactva. V závěru roku pak přišly na řadu dvě akce pro širší veřejnost – Halloweenská stezka odvahy v areálu Sluňákova a tradiční předvánoční Horecké punčování v prostorách Sokolky.

Ocenit je třeba rovněž všechny fandy i další příznivce házené, díky nimž mají naše mládežnická družstva při soutěžních utkáních a turnajích na horecké Sokolce opravdu domácí prostředí. Děkujeme za přízeň a dobrou spolupráci i hráčům a činovníkům ostatních házenkářských klubů, s kterými se na sportovním poli potkáváme.

Vám všem přejeme štědré Vánoce plné rodinné pohody a rovněž i šťastný nový rok 2023! Ať Vás házená nadále baví a je pro Vás trvalou radostí v dnešní nelehké době.