Děkujeme za celoroční přízeň a přejeme krásné svátky!

Milí házenkáři, milé házenkářky, vážení sportovní přátelé,

opět prožíváme čas adventu, blížících se vánočních svátků a příchodu nového roku, kdy bilancujeme období uplynulých dvanácti měsíců. V této souvislosti je na místě poděkovat všem, kteří se na úspěšném fungování házenkářského oddílu TJ Sokol Horka nad Moravou podílejí.

Děkujeme partnerům a sponzorům, obětavým činovníkům, trenérům a vedoucím jednotlivých družstev. Dále samozřejmě všem hráčům, jejich rodičům a rodinným příslušníkům, bez jejichž pomoci bychom jen těžko organizovali každoroční sportovní i společenské akce. Právě vaší zásluhou má horecká házená velmi dobrý zvuk nejen v Olomouckém kraji, ale také v dalších regionech České republiky. Vzpomenout je třeba rovněž všechny fandy i další příznivce našeho krásného sportu, díky nimž máme na Sokolce opravdu domácí prostředí. Děkujeme!

Vám všem přejeme štědré Vánoce plné dobré nálady a rodinné pohody. A samozřejmě i šťastný nový rok 2021! Ať je pro Vás úspěšný nejen ve sportu, ale také v pracovním i osobním životě. Sluší se popřát rovněž pevné zdraví. Věřme, že příští rok již bude lepší než letošní.

Jaký byl rok 2020 po sportovní stránce?

Určitě se shodneme, že v kronice horeckého, ale ani jiného házenkářského klubu nebude zapsán právě zářivým písmem. Opatření proti šíření koronaviru vystavila stopku jarní sezóně soutěžního ročníku 2019/2020, která nemohla být dohrána. Světlým obdobím bylo letní nadějné „bezrouškové“ nadechnutí, do něhož se vešla naplánovaná soustředění a série turnajů. Avšak další restrikce zastavily začátkem října rozehranou podzimní sezónu nového soutěžního ročníku, nad jehož osudem zatím visí otazník.

Přesto byl nelehký rok pro horeckou házenou ve znamení řady kladů. Jen ve stručnosti: Družstvo mužů prošlo proměnou a noví hráči jsou jednoznačně velkým přínosem pro další působení v Moravskoslezské lize. Omlazené družstvo mladších dorostenců sbíralo cenné zkušenosti v severomoravské skupině 2. ligy ČR a ukázalo, že má potenciál do budoucna.

Výsledkově nejúspěšnějším kolektivem Horky bylo družstvo mladšího žactva, hrající prim v Lize Olomouckého kraje. Navíc během léta úspěšně reprezentovalo na velkých turnajích – např. ve Zlíně a Lovosicích. Na své si přišly i dvě družstva miniházené. Zájem dětí o náš sport je příslibem do příštích let.

Potěšil rovněž nebývale velký zájem o letní Příměstský tábor, který se velice vydařil. Pro nadcházející rok máme před sebou hezké dilema, zda uspořádat více než jeden turnus tábora. A konečně lze zmínit velký zájem dětí od tří do deseti let (nejen členové klubu) o prázdninové pohybové hry. Jednou týdně se jich v areálu Sokolky účastnily téměř tři desítky. Pod dohledem zkušených trenérů si užily řadu her a soutěží adekvátních dětskému věku.

„Všichni si přejeme, aby těžké covidové období bylo za námi a mohli jsme se vrhnout naplno jak do trénování a soutěžního zápolení, tak do doprovodných společensko-kulturních akcí, které nejen pro děti v průběhu roku pořádáme,“ říká předseda oddílu házené TJ Sokol Horka nad Moravou Libor Žůrek.

K jeho slovům snad už zbývá dodat jen jediné:

Milí příznivci dobrého sportu, těšíme se s vámi opět na shledanou na házené!