Omezení tréninků a mistrovských utkání, akt. k 12.3.2020

Vážení sportovní přátelé, trenéři a hráči.

V návaznosti na nařízení vlády ČR v souvislosti s Koronavirem, kdy od 13. března od 6:00 hodin se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání, a také se zakazuje přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, bazénech, soláriích, saunách, hudebních a sportovních klubech, zábavních zařízeních, wellness, knihovnách, galeriích. Otevřená zůstávají venkovní sportoviště.

SE RUŠÍ VŠECHNY TRÉNINKY A DALŠÍ AKTIVITY ODDÍLU HÁZENÉ TJ SOKOL HORKA NAD MORAVOU DO ODVOLÁNÍ.

V případě jakýchkoliv změn vás budeme o tomto neprodleně informovat.