Před 10 lety začala nové éra horecké házené

Jak ten čas letí… V minulých dnech uplynulo 10 let od chvíle, kdy se na házenkářskou mapu České republiky po několikaleté pauze vrátil oddíl házené TJ Sokol Horka nad Moravou. Vydejme se v krátkosti proti proudu času a připomeňme si, jak k tomu došlo.

Když v roce 2005 po řadě úspěšných let vlivem několika nepříznivých okolností ukončil svoji činnost oddíl házené, zdálo se, že tento sport definitivně z Horky zmizí a zůstane jen ve vzpomínkách pamětníků. Naštěstí se tak nestalo.

NA ZAČÁTKU BYL ŠKOLNÍ KROUŽEK

Již na začátku školního roku 2010/2011 vznikl na Základní škole v Horce kroužek miniházené 4+1 pro děti 2. až 5. tříd. Stalo se tak díky podpoře ředitelky školy Kateřiny Glosové, vedení kroužku se ujal Libor Žůrek. Začala se tak formovat první skupina zájemců o házenou, která se zúčastnila i jednoho turnaje družstev z několika škol v házenkářské hale Zory Olomouc. A ukázalo se to nejdůležitější pro budoucnost: Děti měly o házenou velký zájem! Právě díky nadšení dětí – věnovat se házené nejen ve škole, ale také ve volném čase – vznikla myšlenka na obnovu házenkářského oddílu při TJ Sokol Horka nad Moravou.

Po schůzce rodičů a dětí se zprvu odvážná myšlenka proměnila ve skutečnost. Veškerou záštitu (organizační, trenérskou, legislativní, atd.) vzal pod svá „křídla“ Libor Žůrek. Počátkem ledna 2011 absolvovalo tehdy jediné smíšené družstvo mladšího žactva (chlapci a děvčata) první trénink ve školní tělocvičně, kde také oddíl házené nalezl potřebné tréninkové zázemí. Dnem 24. ledna 2011 pak byl oficiálně znovuzrozený oddíl házené přijat za kolektivního člena Českého svazu házené.

OD ŽÁČKŮ AŽ PO PRVNÍ MUŽSTVO

Prvořadým cílem obnoveného oddílu bylo přirozenou a hravou formou vzbudit v dětech soutěživost, rozvinout jejich všestranné pohybové aktivity a nasměrovat je k smysluplnému vyplnění volného času. Jasná byla i vize pro následující léta. Tedy vytvořit všechny složky mládežnické házené od mini žactva (7-10 let), mladšího žactva (11-12) let), staršího žactva (13-14 let) až po dorostenecké kategorie (15-18 let).

Nakolik se tento záměr podařilo uvést do života, o tom nejlépe vypovídá pár následujících faktů. V současnosti, v roce 10. výročí vzkříšení handballu v Horce, disponuje házenkářský oddíl dvěma družstvy miniházené, dále družstvem mladšího žactva a družstvem mladšího dorostu a od roku 2018 také družstvem mužů. Zatímco miniházenkáři a hráči mladší žactva působí v krajských soutěžích, mladší dorost hraje severomoravskou skupinu 2. ligy ČR a muži bojují v Moravskoslezské lize. Na hřišti na Sokolce, které v roce 2014 prošlo zásadní rekonstrukcí, vyrostla v poslední době řada talentovaných hráčů a hráček, z nichž někteří odešli na přestup či hostování do větších klubů a někteří se stali i reprezentanty ČR. I to svědčí o dobré práci trenérů, kteří umějí s mládeží v Horce v pracovat.

Kromě týmu trenérů, vedoucích družstev a dalších obětavých činovníků je třeba ocenit velký přínos všech partnerů a sponzorů, stejně jako rodičů hráčů. Bez jejich pomoci by nebylo možné pořádat domácí utkání, turnaje, každoroční letní příměstský tábor pro děti či společenské akce.

Bez nadsázky je tak dnes horecká házená dobrou značkou, kterou znají kluby nejen v Olomouckém kraji, ale také v řadě dalších míst České republiky (např. v Novém Veselí, Zlíně, Ostravě, Velkém Meziříčí nebo v Lovosicích). Mládežnické týmy mnohokrát změřily síly také se soupeři z řady evropských zemí, ať již díky opakovanému startu na největším mezinárodním halovém turnaji v Evropě – Prague Handball Cup, nebo díky účasti na evropském házenkářském festivalu Eurofest ve slovinském Koperu.

Tolik v kostce dosavadní úspěšná desetiletá jízda horecké házenkářské party. Těšme se, že poté, co ji přestane brzdit již rok trvající pandemie koronaviru, opět nabere na obrátkách. Hodně štěstí do dalších let!

STĚŽEJNÍ ROKY HORECKÉ HÁZENÉ

1957 – Partou nadšenců je založen oddíl české (národní) házené, který si vlastními silami upravil hřiště na bývalém sokolském cvičišti. Vzniká první družstvo mužů, hrající krajskou soutěž, později se formuje i družstvo žáků. Nadšení ale vydrží krátce, v roce 1961 oddíl české házené v Horce zaniká.

1964 – Na přerušenou éru navazuje nově vytvořené družstvo starších žáků, které již přechází na mezinárodní házenou – handball a hraje v okresním přeboru. O rok později vzniká i družstvo žákyň, nicméně nemá dlouhého trvání.

 

1966 – Zásadním pro další vývoj handballu v Horce je obnovení družstva mužů, jehož jádro tvoří z velké části bývalí horečtí hráči české házené. V dalších letech se oddíl rozrůstá o mládežnické týmy.

 

1971 – Začíná období zvelebování areálu Sokolky, házenkáři vlastními silami začínají s výstavbou budovy nových šaten. V roce 1974 se původní škvárové hřiště proměňuje na hrací plochu s pevným, asfaltovým povrchem, což je v dané době velký trend.

2005 – Po mnoha úspěšných letech vrcholí postupující ztráta zájmu mládeže o organizovaný sport. Vlivem řady okolností zaniká i seniorský tým, který v roce 1995 vybojoval postup do 3. ligy. Oddíl ukončuje kolektivní členství v Českém svazu házené. Za horeckou házenou se zatáhla opona.

2011 – Nastává vzkříšení házené v Horce, vzniká první družstvo mladšího žactvaa je obnoven oddíl házené TJ Sokol Horka, který je v lednu tohoto roku přijat za kolektivního člena Českého svazu házené. Postupně se daří rozšiřovat mládežnickou základnu, v roce 2018 se z vlastních odchovanců, kteří prošli všemi mládežnickými kategoriemi, formuje i družstvo mužů. Horecká házená se stává dobrou značkou.

2014 – Přelomový rok pro házenou v Horce. V létě probíhá rekonstrukce areálu na Sokolce, nefunkční asfaltové hřiště dostává nový povrch, jsou vybudovány nové střídačky, lavičky pro diváky apod. V říjnu je nové hřiště slavnostně otevřeno, na jaře 2015 již slouží svému účelu. Nastává „stěhování“ z provizória v areálu školy do opravdu domácího prostředí.