Hodnocení 2016-2017

V ročníku 2016-2017 jsme neměli družstvo starších žáků, ani žaček.