Hodnocení 2015-2016

4V ročníku 2015-2016 jsme neměli družstvo starších žáků, ani žaček.