Hodnocení 2016-2019

V ročnících 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 jsme neměli družstvo mladších dorostenců, ani dorostenek.